Wstęp

  Witam, nazywam się Monika Różycka

  Proszę Państwa o wypełnienie ankiety, zebrane w ten sposób dane zostaną wykorzystane jako materiał empiryczny mojej pracy doktorskiej.

  Zajmie to Państwu  najwyżej 5 minut, a mi bardzo pomoże.

  .

  Moja Ankieta

  Ankieta skierowana jest do właścicieli  i pracowników biur rachunkowych oraz pracowników działów księgowości

    Ankieta została podzielona na trzy części. Pierwsza część zawiera pytania dotyczące Pani/Pana osoby jako podmiotu oceniającego, druga odnosi się do przedsiębiorstw, które są podmiotem ocenianym,  natomiast trzecia poświęcona jest zastosowaniu przepisów dotyczących zmian w podatku od towarów i usług w ankietowanych przedsiębiorstwach.

  Instrukcja wypełnienia ankiety :

  1.      W większości pytań należy zaznaczyć jedną odpowiedź, zakreślając znakiem X odpowiednią odpowiedź w przypadku wypełniania ręcznego

  lub zaznaczyć odpowiednią odpowiedź  – w przypadku wypełniania elektronicznego

  (chyba że w treści pytania zaznaczono inaczej).

  2.      W przypadku udzielenia odpowiedzi na pytanie otwarte należy wpisać odpowiednią informację zgodnie z opisem zawartym w pytaniu.

  3.      Niektóre pytania, które nie dotyczą Pani/Pana proszę pominąć.

  4.      Jeśli Pani/Pan prowadzi rozliczenia dla więcej niż jednego podmiotu gospodarczego, proszę o ocenę każdego przedsiębiorstwa osobno.

  Ekonomiczne konsekwencje  zmian w podatku od towarów i usług oraz ich wpływu na funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce po 1 grudnia 2008 roku

   

  Podziękowania

  Service

  Cierpliwym

  Wszystkim tym którzy dotarli do końca ankiety i w ten sposób przybliżyli mnie do napisania pracy.

  Service

  Kochającym

  Wszystkim tym którzy wspierają mnie każdego dnia.

  Service

  Promotorowi

  Za cierpliwość i cenne uwagi.