Eventy

eventy dla firmEventy dla firm organizowane są przeze mnie przy okazji wybranych wydarzeń firmowych, takich jak np. Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc czy Dzień Kobiet. Przy okazji przybliżam dobre praktyki, jakie powinny wdrażane być w przedsiębiorstwach, których szefostwo chce pokazać, że dba o nowoczesne aspekty zarządzania, również różnorodność w zarządzaniu, wspiera life work-balance, work-life blending, także kobiety, ich rozwój oraz wierzy, że potrafią być efektywnymi liderkami w trudnych czasach. Zapraszam, jeśli szukasz pomysłu na ciekawe warsztaty, eventy oraz wydarzenia, które dotyczyć mogą następujących obszarów:

OBSZAR KARIERA, czyli integracja i budowanie zaangażowania, również w zakresie pracy online. Ponadto motywowanie, różnice pomiędzy przywództwem a zarządzaniem, również metody budowania zaangażowania i poczucia sensu pracy.
OBSZAR BIZNES, czyli zmaganie się z ideałem szefowej / szefa, matki i kobiety, ojca i mężczyzny. Także ocena i ocenianie koleżanek i kolegów w pracy, podwładnych oraz relacje. Kolejne tematy to płeć w biznesie, przedsiębiorczość kobiet priorytety i preferencje kobiet oraz wartości kobiece w biznesie, czyli podejście uznające, że kobiety reprezentują wiele cech decydujących o odmiennym od męskiego sposobie prowadzenia biznesu i kierowania ludźmi. Koreluje z tym zmiana kultury firm, której część stanowi diversity, czyli wykorzystanie potencjału kobiet w biznesie i na rynku pracy.
Ponadto koncepcja life work-balance (zarządzanie czasem, stawiające za cel odnalezienie równowagi pomiędzy „pracą" (kariera i ambicja) a życiem prywatnym (zdrowie, rozrywka, rodzina). Jest to stan, w którym nasze życie zawodowe i prywatne tworzą spójną całość, służą naszym celom i oczekiwaniom oraz są zgodne z naszymi zasadami i wartościami. Również nowa koncepcja work-life blending, sprzeciwiająca się wyraźnemu podziałowi pomiędzy pracą a życiem prywatnym, ponieważ jednocześnie pełnimy w życiu wiele ról, z których wszystkie stanowią nierozerwalną całość, czyli holistyczne podejście do naszego życia zawodowego i prywatnego.
OBSZAR OGÓLNOROZWOJOWY: motywacja własna, określanie celu, postrzeganie sukcesu, pewność siebie, poczucie własnej wartości, asertywność, zarządzanie swoim czasem, wystąpienia publiczne, zarządzanie stresem, personal branding, wewnętrzny krytyk, nastawienie na zmianę, wystąpienie publiczne, wdzięczność, wyjście ze strefy komfortu, szczęście.

Zapraszam do kontaktu!

Polityka cookies

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym możliwe jest prawidłowe działanie serwisu.

Więcej informacji