Konsulting biznesowy i audyt

konsulting biznesowy, audyt przedsiębiorstwaZastanawiasz się, jak zoptymalizować procesy i koszty, by nie marnować pieniędzy? Jak uporządkować każdy z obszarów zarządzania firmą aby klienci kupowali więcej? Potrzebujesz nowej strategii? Porozmawiajmy o tym. Na początek zapoznaj się z tym jak przebiegają konsultacje biznesowe oraz audyt.

Jak przebiegają konsultacje biznesowe?

Rozpoczynamy od diagnozy co i dlaczego nie działa lub działa niesprawnie czy nieefektywnie. Na tym etapie odpowiadasz na pytania dotyczące obszarów, w jakich istnieje konieczność dokonania usprawnień tak, abym mogła zapewnić skuteczną i efektywną realizację celów strategicznych i operacyjnych.
Wybranie, a następnie analiza obszarów, w których zmiany przyniosą bezpośrednie korzyści i efekt synergii na poziomie całej firmy jest kluczowe. Wdrażam usprawnienia, które przyczynić się powinny do lepszego podejmowania decyzji zarządczych, a przez to zwiększenia dochodów i rozwoju biznesu. Analizuję zasoby, model zarządzania i sprawność organizacyjną firmy.
Korzyści to wypracowanie rozwiązań, które pozwolą nowocześnie zarządzać firmą. Również usprawnień, które budują długookresową przewagę. W etapie pierwszym zyskasz obiektywną ocenę aktualnego stanu funkcjonowania firmy wraz z identyfikacją mocnych stron. Na etapie drugim, w porozumieniu z aktywnym i zaufanym konsultantem Twojej firmy, otrzymasz rekomendacje i praktyczne narzędzia wspierające zmianę.

Audyt organizacji

W zależności od potrzeb, w oparciu o moją wiedzę proponuję przeprowadzenie w Twojej firmie audytu, który może dotyczyć spraw finansowych, organizacji i zarządzania, marketingu i sprzedaży lub innych. Może związany być z obszarem, np. kultury organizacyjnej lub motywacji i komunikacji w Twoim zespole.
Celem audytu jest wsparcie przedsiębiorstwa i nadanie właściwego kierunku zmianom na lepsze, zwiększenie wyników i rozwój firmy. Audyt może skupiać się na konkretnym aspekcie, na przykład zweryfikować można proces sprzedaży, finanse firmy czy etapy zatrudniania pracowników. Możliwości jest bardzo wiele. Zakres audytu może obejmować wszystkie aspekty działalności organizacji.

Jak przebiega audyt?

Najpierw poprzez wywiady, obserwacje, weryfikację oraz analizę dokonuję oceny procesów oraz sprawdzam jakie obszary wymagają zmian i poprawy. Następnie otrzymasz pełen raport oraz rekomendacje dostosowane do specyfiki Twojej firmy. Poznasz mocne oraz słabe strony Twojego biznesu. Łącząc szanse, zagrożenia oraz obszary do rozwoju opracowuję mapę dotarcia do sukcesu w biznesie.
Korzyści z audytu to uzyskanie wielu istotnych informacji potrzebnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz możliwości jego rozwoju. Dzięki temu możesz znacząco zmniejszyć ryzyko wystąpienia sytuacji kryzysowej, a nawet uzyskać przewagę nad konkurencją.
Przeprowadzony audyt cechuje umiejętność wglądu i zrozumienia sytuacji firmy i jej sektora oraz właściwe wykorzystanie analiz danych. Pomaga organizacji osiągnąć cele dostarczając zapewnienia o skuteczności i efektywności procesów.
W zwiększaniu efektywności działania Twojej firmy stosuję unikalne know-how, które bazuje na 15 latach praktyki i doświadczenia w biznesie oraz wybranych modelach biznesowych. Oferuję indywidualne podejście dostosowane do specyfiki branży oraz Twojej firmy.

Potrzebujesz nowej strategii dla swojej firmy?

Masz pytania odnośnie oferty konsultingu? Zapraszam do kontaktu!