Badania, analizy i strategia rozwoju dla Centrum Medycznego Słowik

Badania, analizy i strategia rozwoju dla Centrum Medycznego Słowik

Zapobieganie dentofobii i zmiana świadomości mieszkańców Szczecina w tym zakresie to bardzo ważna kwestia. Na zamówienie Centrum Medycznego Słowik przeprowadziliśmy pierwszą część badań: „Dentofobia. Szczecinianie w gabinecie stomatologicznym”, które miały na celu zidentyfikowanie głównych przyczyn dentofobii czyli strachu przed dentystą oraz wskazanie sposobów radzenia sobie ze stresem przed i w trakcie wizyty. Na użytek badań przyjęliśmy hipotezę, że kluczowe w pokonaniu obaw i lęku przed dentystą jest zbudowanie relacji opartej na zaufaniu pomiędzy lekarzem a pacjentem.

Badania przeprowadziliśmy od 1 czerwca do 15 sierpnia br. i uczestniczyło w nich 169 osób zamieszkałych w Szczecinie, z których 54% stanowiły kobiety i 46 % mężczyźni. Przebadaliśmy osoby w wieku od 18 do 85 lat.
Badania pokazują, że Szczecinianie częściej przychodzą do stomatologa z poważnymi problemami niż na regularne wizyty kontrolne. Do dentysty przychodzimy zazwyczaj kiedy ząb zaczyna nas już boleć. Na pytanie „Jak często Szczecinianie kontrolują stan zębów?”, jedynie 15% badanych przestrzegało zalecanego okresu czyli wizyt raz na 6 miesięcy. Raz w roku dentystę odwiedza 17% Szczecinian. Z kolei 26% odpowiedziało, że stan swojego uzębienia kontroluje raz na 2 lata. 23% robi to co 3 lata. 19% Szczecinian dentystę odwiedza zaledwie rzadziej niż co 3 lata.
Wśród przyczyn omijania gabinetu dentystycznego są przede wszystkim przechowywane w pamięci złe doświadczenia z dzieciństwa z wizyt w przeszłości co wskazało aż 37% ankietowanych. Pozostałe powody to „sama perspektywa odczuwania bólu” – 16% lub braku znieczulenia (12%) oraz odgłosy aparatury stomatologicznej wraz z dentystycznym zapachem 13%. Są to stereotypy, ponieważ obecnie nowoczesne metody, zaawansowany technologicznie sprzęt i szereg udogodnień umożliwiają przeprowadzenie w pełni komfortowego leczenia. Najważniejsze jest indywidualne podejście do pacjenta, pokazanie, że nowoczesna stomatologia jest inna niż kiedyś.

analiza biznesu

 

Niepokojące jest ,że jedną z przyczyn omijania dentysty jest po prostu wstyd z powodu złego stanu uzębienia, to aż 22%. Wyniki badania jednoznacznie pokazały ponadto, że bez względu na płeć, strach odczuwamy jednakowo, a zależeć może zarówno od czynników wewnętrznych, związanych z indywidualnym stanem zdrowia, jak i zewnętrznych, czyli doświadczeniami z przeszłości i wcześniejszego podejścia lekarza.
Wyniki badania pokazały, że zjawisko dentofobii jest znane przez około 94% respondentów. U ok. 13,4% zidentyfikowano dentofobię. Wysoki lub bardzo wysoki strach przed wizytą towarzyszy prawie połowie badanych osób (ok. 49%) ale budujące z kolei jest to, że ponad 52 % badanych stwierdziło, że typowe objawy, które pojawiają się przed wizytą u stomatologa, czyli przyspieszone tętno, lekkie pocenie się 18, dyskomfort psychiczny (niepokój) 25 %, brak apetytu – 15% ściśnięty żołądek, bóle brzucha 12 %, 10% nudności , – bóle głowy 11% bezsenność 9% – często mają charakter wyolbrzymiony i nieadekwatny do zagrożeń.

diagnoza biznesu

Wśród najbardziej kluczowych czynników w pokonaniu strachu przed wizytą jest dla Szczecinian zbudowanie przez lekarza dobrej relacji z Pacjentką lub Pacjentem. Potwierdzono zatem hipotezę, iż oparta na zaufaniu relacja pomiędzy Pacjentem a lekarzem, który od pierwszej wizyty poważnie potraktuje obawy Pacjentki lub Pacjenta i zaplanuje etapy leczenia, pomaga w przełamaniu lęku, a nawet potrafi go wyeliminować. Niezwykle istotne jest szczere poinformowanie lekarza o problemie dentofobii i rozmowa na temat dostępnych metod znieczulenia.
Wśród możliwych sposobów na pokonanie swojego lęku aż 55% respondentów podało znalezienie dobrego dentysty, który poważnie traktuje ich obawy i zaplanuje etapy leczenia. 23% badanych podało szczere poinformowanie lekarza o problemie dentofobii i rozmowę na temat dostępnych metod znieczuleń. Pozostali ankietowani ( 22%) uznali, że ważne jest jeśli wizyta odbywa się w przyjaznym, dobrze wyposażonym w sprzęt gabinecie. Aż dla 92% badanych w przełamywaniu lęku duże znaczenie ma oparta na zaufaniu dobra relacja Pacjent – lekarz.

diagnoza biznesu

Walka ze stereotypami takimi jak paniczny lęk przed dentystą to jedno z najważniejszych wyzwań stomatologii. Najważniejsze jest indywidualne podejście do każdej Pacjentki i każdego Pacjenta, pokazanie, że nowoczesna stomatologia nie jest już taka jak kiedyś. W Centrum Medycznym Słowik na miejscu dysponujemy wykwalifikowaną, doświadczoną kadrę oraz posiadamy pełne zaplecze sprzętowe: na miejscu wykonujemy RTG cyfrowe, punktowe i panoramiczne z funkcją 3D oraz profesjonalny mikroskop Carl Zeiss Pro Ergo. Specjalizujemy się nie tylko w leczeniu stomatologicznym, zarówno chirurgicznym, jak i protetycznym ale również w chirurgii okulistycznej, diagnostyce chorób oczu i chirurgii plastycznej powiek.

Powrót do wszystkich wpisów