Człowiek biznesu – człowiekiem sukcesu, czyli jakie cechy powinny mieć osoby, które chcą odnieść sukces w biznesie i czy kobiecość i męskość może mieć z tym coś wspólnego?

Człowiek biznesu – człowiekiem sukcesu, czyli jakie cechy powinny mieć osoby, które chcą odnieść sukces w biznesie i czy kobiecość i męskość może mieć z tym coś wspólnego?

Wydaje się, że kobiecość i męskość niewiele wspólnego może mieć z biznesem, który płci nie determinuje i powinien być ze względu na płeć neutralny. Wielu praktyków biznesu oficjalnie deklaruje, że płeć biznesie znaczenia nie ma, i że przede wszystkim liczą się kompetencje. Wiedza, że sukces zależeć może od wielu czynników, które niezależne są od płci – jest niemal powszechna. Wskazuje się również, że potencjał kierowniczy w tym samym stopniu występuje zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn i obydwie płcie mają podobnie wysoką motywację, aby zabiegać o przewodzenie innym. Każdy lider ma swój niepowtarzalny styl zarządzania czy przywództwa, uzależniony od osobowości oraz środowiska pracy. Styl ten ma być kwestią indywidualną, i w tym sensie płeć czy inne zmienne są wtórne, nie mają znaczenia. Najważniejszy jest odpowiedni dobór personelu według kompetencji, pasji czy wewnętrznej energii do działania. Innymi słowy przydatność do pracy nie zależy od płci, ale od osobistych umiejętności. W biznesie liczą się odwaga, umiejętność oceny ryzyka czy przewidywania i wszystkie te cechy postrzegane powinny być jako charakterystyczne w różnym stopniu dla osób bez względu na płeć .
Przedsiębiorczość związana jest z kreatywnością, wytrwałością i samodyscypliną. Kojarzy się dziś również z: aktywnością, inicjatywnością, dostrzeganiem i wykorzystywaniem szans na rynku, poszukiwaniem nowych rozwiązań na rzecz zaspokajania potrzeb klientów, również inteligencją emocjonalną, operatywnością czy zaradnością. Jeśli reprezentujesz m. in. takie cechy, spełniać możesz kryteria bycia „osobą przedsiębiorczą” z implikacją do odniesienia sukcesu. Trudno jest, oczywiście, o wyodrębnienie określonego i niezmiennego zbioru umiejętności wymaganych do pracy, związanych z poszczególnymi zawodami czy daną branżą, ponieważ bardziej szczegółowy zbiór cech zależeć może od rodzaju tej branży, stanowiska, które obejmujemy czy wreszcie osobowości poszczególnych pracowników w zespole, z którymi będziemy chcieli czy musieli współpracować. Ale już na przykład dla osoby realizującej projekt w ramach zespołu programistów, poza znajomością konkretnego programowania, określonych systemów czy metodyki w tym zakresie – istotne są kompetencje uniwersalne, które obejmować powinny w szczególności np.: pracę zespołową, nastawienie na komunikację i kompromis czy też wyjaśnianie i inspirowanie jako taktyki wpływu w pozyskiwaniu zaufania i zaangażowania pracowników. Poza osobami z branży informatycznej, w projektach IT mogą brać również udział inni specjaliści, bez wiedzy technicznej czy programistycznych umiejętności, i odpowiednia współpraca z nimi, przesądzać może o powodzeniu lub porażce danego projektu. Z kolei dla osoby pracującej na samodzielnym stanowisku, bardziej istotna mogłaby być np. wielozadaniowość – umiejętność wykonywania kilku zadań jednocześnie czy umiejętność skupienia na wykonaniu wyznaczonego zadania. Nie wyklucza to jednak sytuacji, gdy cechy te przydatne mogą być w pracy zespołowej. Zarówno podczas pracy w ramach zespołu czy na samodzielnym stanowisku, nadal istotne będą: zaangażowanie (pasja) – szczególnie tam, gdzie zakres wiedzy dynamicznie się rozwija; wytrwałość – odpowiednie wyznaczanie, konsekwencja i determinacja w osiąganiu celów; odporność na stres czy praca pod presją czasu i umiejętność zarządzania nim. Również innowacyjność i kreatywność – czyli twórcze myślenie, poszukiwanie nowych rozwiązań oraz wychodzenie poza schematy podczas rozwiązywania problemów, wdrażanie usprawnień, etc.
Aktualnie wiele badań potwierdza, że kobiety wnosić mogą do firm wartości odmienne od męskich, a przede wszystkim, że istnieje tzw. kobiecy lub interaktywny czy demokratyczny styl zarządzania, który przynosić może firmom określone korzyści. Jakkolwiek zatem znaleźć można poglądy, iż reprezentowany przez kobiety demokratyczny styl zarządzania sprawdza się, o ile lider osiąga zamierzone cele, natomiast styl dyrektywny (kojarzony z męskim) również będzie odpowiedni, jeśli lider jest w stanie zbudować zmotywowany zespół i płeć niekoniecznie w tej kwestii będzie miała znaczenie – to aktualnie coraz częściej wskazuje się, że to właśnie kobiecy styl zarządzania lepiej pasuje do współczesnych uwarunkowań i nowoczesnej formy przedsiębiorstw niż męski. Eksperci niejednokrotnie podkreślają, że obecnie potrzebne są w biznesie wartości inne niż te, które dominowały w poprzednich epokach, że najwyższy czas wykorzystać kobiece talenty i wybrane cechy kobiet, takie np.. jak empatia, które korzystnie wpływają na otwartość na innych, a w związku z tym na realizację zadań, niezamykanie się na nowe wyzwania czy nawet swoistą pokorę.
Szereg badań, które potwierdzają, że kobiety wnoszą do zarządzania nowe wartości dotyczy w szczególności szeroko rozumianej komunikacji, intuicji, gospodarności i wiele innych, ciekawych i przydatnych cech. Wszystkie te talenty kobiet silnie wpływają na wyniki przedsiębiorstw, przekładają się na ich skuteczność i efektywność. W obecnej rzeczywistości, nie tylko biznesowej, ale i społecznej, ważne są również dla skutecznego i efektywnego zarządzania.
Dlatego tak istotne jest zrozumienie możliwości współpracy i potencjalnych sprzeczności, które są skutkiem warunków życia kobiet i mężczyzn, wynikających z ich różnej siły przetargowej. O ile zatem kobiety częściej ukierunkowane są zarówno na rozwój własny, jak i ciekawe wyzwania, mężczyźni zaś koncentrują się na prestiżu, pracy i dążeniu do wysokiego wynagradzania, to przedstawiciele każdej z płci mogą stać się wspaniałymi, przeciętnymi albo kiepskimi menedżerami. Mężczyźni sprawujący władzę odwoływać się mogą przy tym do wielu wzorców, kobiety zaś same muszą szukać odpowiednich dla siebie sposobów czy metod w dopominaniu się o to, na czym im zależy. To przynależność do określonej płci – nie grupy społecznej – powoduje, że szacunek w biznesie mężczyznom należy się niemal automatycznie, kobiety zaś aby go zdobyć, często muszą się mocniej napracować. Badania australijskie i holenderskie wykazały, że pozytywna ocena efektywności lidera skorelowana jest ze stylem zarządzania, który zgodny powinien być ze stereotypem własnej płci. Złamanie zasady kobiecości kojarzonej z oparciem się na cechach postrzeganych jako kobiece, prowadzić będzie do negatywnego postrzegania kobiet. Kobiety unikać powinny naśladowania męskiego sposobu zarządzania, gdyż jeśli nawet dzięki temu mogą wygrywać w konkurencji z mężczyznami, to w ogólnym rozrachunku oceniane są gorzej, a w perspektywie gospodarka nie zyskuje nowych wartości.
Co istotne, zapytane o swoje mocne strony kobiety, często mają problem z ich wskazaniem. Nie tylko nie znają ale i nie w pełni wykorzystują swoje atuty, cechy i talenty. Powinny starać się lepiej poznawać samą siebie, zmniejszać wewnętrzne konflikty, podchodzić do siebie poważnie, mieć świadomość różnic występujących pomiędzy płciami ale i nie wyolbrzymiać ich. Po prostu uznać, że jesteśmy odmienni. Wyrzucić wewnętrznego krytyka, korzystać ze słów, języka, rozumu, głosu, stylu, podejścia i finezji oraz wszystkiego, czym dysponują kobiety – korzystać z tych wszystkich wartości – aby próbować dostawać, to, na co uważają, że zasługują. Cały czas poszukiwać chwiejnej równowagi. Zbyt rzadko mówi się o tym, że niezależnie od zajmowanego w strukturze społecznej miejsca kobiety mają mnóstwo cech i talentów na których mogą się opierać, oraz że to są zasoby, z których mogą czerpać.
Współczesny biznes wymaga nowego podejścia, bliższego kobiecemu myśleniu i potencjał kobiet w tym zakresie jest ogromny. Wynikiem powyższego powinna być nowa jakość pracy i biznesu. Ale to lepsze wykorzystanie talentów obu płci jest inwestycją firm, która pozwala na bardziej efektywny rozwój, zwiększenie potencjału do rozwiązywania problemów, innowacyjności oraz zarządzania gospodarką, organizacją, karierą i zmianą. Dlatego do zrobienia autorskiego Testu na sukces w biznesie oraz na kobiecość i męskość w biznesie, zachęcam zarówno kobiety, jak i mężczyzn! Poznaj swoje wartościowe cechy i talenty oraz rozwijaj je!

Odpowiedź na pytanie, czy rzeczywiście tak jest – jakkolwiek interesująca – to temat na odrębne opracowanie. Aby mieć pełniejszy obraz w tym zakresie, warto zapoznać się zarysem społecznej, ekonomicznej i prawnej sytuacji kobiet na świecie, w Europie oraz w Polsce.

Powrót do wszystkich wpisów

Polityka cookies

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym możliwe jest prawidłowe działanie serwisu.

Więcej informacji