Nieustannie rozwijamy się, wzmacniamy nasz potencjał i ofertę.

Nieustannie rozwijamy się, wzmacniamy nasz potencjał i ofertę.

Z przyjemnością informujemy, iż razem z Radosław Mroczka poszerzamy naszą ofertę m.in. o doradztwo w zakresie rynków finansowych (Giełda, Forex, Inwestycje), doradztwo prawno-inwestycyjne, gospodarcze, biznesowe oraz rynki finansowe.

Radek Mroczka jest ekspertem w zakresie konsultingu prawno-inwestycyjnego. Łączy wieloletnie doświadczenie prawne ze znajomością biznesowych zasad działania przedsiębiorstw, dzięki czemu zwiększa przychody i wydajność działań firm, optymalizując przy tym koszty. Łączy także wiedzę z zakresu strategii, technologii i doradztwa w zakresie zarządzania i dlatego skutecznie i efektywnie pomaga swoim Klientom odnosić sukcesy.
Z wykształcenia jest prawnikiem, ukończył Wydział Prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ponadto posiada Licencję Maklera Papierów Wartościowych Nr 3075, czyli zdany egzamin przeprowadzany przez Komisję Nadzoru Finansowego w Warszawie (zdawalność ok. 15%), który obejmuje znajomość m.in. takich zagadnień jak: Analiza finansowa przedsiębiorstw, Strategie inwestycyjne, Techniki notowań giełdowych, Obrót pozagiełdowy, Matematyka finansowa, Instrumenty dłużne, Wycena akcji, Analiza instrumentów pochodnych czy Rachunkowość.

Zrealizował projekty z różnych branż świadczone dla każdej wielkości organizacji i przedsiębiorstw: mikro, małych, średnich i dużych. Niezależnie od wielkości firmy ważne dla niego jest dopasowanie do potrzeb oraz wymagań Klientów, tak aby osiągać wyznaczone przez nich cele.

Pomaga w zakresie obszarów związanych między innymi z:

 • Doradztwem biznesowym – Biznes Plany, Analizy
 • Doradztwem gospodarczym – Strategie Rozwoju Firmy
 • Zarządzaniem
 • Konsultingiem inwestycyjnym i Rynków finansowych (Giełda, Forex i inne Inwestycje)
 • Doradztwem i zarządzaniem finansami
 • Doradztwem prawnym oraz w innym, wymaganym zakresie.

Jest nam niezmiernie miło i cieszymy się, że możemy podjąć współpracę!

Razem z efektflow.pl zapewniamy obsługę w zakresie:

 • Doradztwa prawnego, czyli kompleksowych usług w zakresie wszystkich zagadnień i działań prawnych w celu zapewnienia przejrzystego i efektywnego wsparcia Ciebie i Twojej firmy w zaspokajaniu potrzeb biznesowych i osiąganiu sukcesu. Poprzez międzysektorowe i multidyscyplinarne doradztwo prawne dostarczamy praktyczne rozwiązania na każdym etapie działalności Twojego przedsiębiorstwa.
 • Rynków finansowych (Giełda, Forex, Inwestycje). Prawidłowe odczytanie trendów giełdowych jest istotne dla rozwoju, wspomaga wzrost wartości firmy poprzez dokonywanie dobrych inwestycji, chroni przed stratą związaną z realizacją inwestycji w mało sprzyjających okolicznościach. Ponadto rynek Forex charakteryzuje się dużą zmiennością i ogromnymi możliwościami wynikającymi z notowań nie tylko walutowych instrumentów pochodnych lecz również indeksów giełdowych, akcji światowych spółek, towarów, surowców czy kryptowalut. Wszystko to powoduje, iż znajdujemy dla Ciebie odpowiedzi na wiele pytań dotyczących trendów w niemal każdej dziedzinie gospodarki.
 • Zarządzania finansami, czyli podejmowania działań mających na celu bardziej efektywne wykorzystywanie zasobów firmy, zwiększanie jej potencjału w osiąganiu wyższych zysków z działalności i obniżenie kosztów operacyjnych.
 • Doradztwa gospodarczego czyli kompleksowej strategii rozwoju firmy wspartej odpowiednimi indywidualnymi rozwiązaniami organizacyjnymi, prawnymi, finansowymi czy technologicznymi. Oferujemy opracowanie i wdrożenie krótko lub długoterminowej strategii firmy, zawierającej odpowiedni model biznesowy. To podstawa rozwoju i sukcesu rynkowego.
 • Doradztwa biznesowego czyli pomocy przy opracowywaniu profesjonalnych analiz i raportów (biznes plany, oceny, strategie, studia wykonalności), np. biznes plan wspomagający rozwój firmy zgodnie z trendami rynku i preferencjami właścicieli i inwestorów. Opracowane dokumenty zawierają przejrzyste i wyczerpujące dane dotyczące wyników planowanej i prowadzonej działalności. Umożliwiają poznanie mocnych i słabych stron oraz wykorzystanie szans i zapobieganie zagrożeniom biznesowym aby podejmować świadome, oparte na racjonalnej analizie, decyzje.
 • Zarządzania czyli pomocy w zastosowaniu „dopasowanych na miarę” metod zarządzania w obszarach: operacyjnym (np. planowanie produkcji, budżetowanie), taktycznym (np. benchmarking czy analiza finansowa) oraz strategicznym (analiza strategiczna, SWOT, PEST czy inne), które prowadzą do osiągnięcia ustalonych celów.

Razem z Radek Mroczka zapewniamy kompleksowe wsparcie oraz pewność, że proponowane rozwiązania są zawsze aktualne i na najwyższym poziomie. Zakres proponowanych przez nas usług ma na celu szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów. Podejmowane czynności dostosowane są indywidualnie do danej sprawy. Zapewniamy obsługę w sprawach skomplikowanych.

Powrót do wszystkich wpisów