Diagnoza FinxS Sales Assessment

Dzięki dedykowanemu narzędziu FinxS Sales Assessment określisz poziom kompetencji sprzedażowych Twoich sprzedawców/handlowców, dokonasz diagnozy ich mocnych stron, sprawdzisz dopasowanie do ról sprzedażowych, określisz priorytety do rozwoju i doskonalenia kompetencji oraz zmierzysz indeks wymówek. Tym samym w sposób profesjonalny zaplanujesz rozwój zespołu sprzedaży, co doprowadzić powinno do wzrostu wskaźników sprzedaży.
Chcesz wreszcie zaplanować efektywny program rozwoju kompetencji sprzedażowych dla Twojej firmy? Szukasz nowych metod lub narzędzi, które przyniosą wzrost sprzedaży? Szukasz efektywnych i tanich metod rekrutacji?

FinxS Sales Assessment jest właśnie dla Ciebie!

dr Monika Różycka

Co to jest FinxS Sales Assessment (FSA)?

 • FSA to nowe na światowym rynku, unikalne narzędzie do diagnozowania poziomu kompetencji handlowców i sprzedawców, ponieważ sukces w biznesie w dużej mierze zależy od ich efektywności.
 • FSA precyzyjnie mierzy wybrane kompetencje, nastawienia i przekonania do działań handlowych, indywidualny indeks wymówek oraz dostosowanie do roli sprzedażowej.
 • Wyniki w raporcie odzwierciedlają realne zachowania pracownika w sprzedaży. FSA pokazuje zindywidualizowany lub zespołowy opis wyniku każdej kompetencji oraz szczegółowe wskazówki rozwojowe dla każdej osoby, w wersji dla managera.

Korzyści z zastosowania FSA:

 • Diagnoza mocnych stron, dopasowanie do ról sprzedażowych, określenie priorytetów do rozwoju i doskonalenia kompetencji sprzedażowych/handlowych.
 • Pomiar indeksu wymówek sprzedawcy/handlowca
 • Skuteczna rekrutacja pracowników sprzedaży
 • Stworzenie ścieżki kariery sprzedawcy i/ handlowca.
 • Nowa strategia sprzedaży i realne plany sprzedażowe
 • Dopasowanie do potrzeb Klientów poprzez np. dostosowanie struktury organizacyjnej firmy lub działu sprzedaży podczas wdrażania nowych produktów czy wejścia w nowy sektor Klientów

Jakie są dostępne raporty FSA?

 • FinxS Sales Assessment@ – ROZWÓJ SPRZEDAWCY (zawiera wynik, kompetencje, nastawienia oraz Excuse Index – indeks wymówek, który mierzy aktualną skłonność do szukania wymówek; im wyższy wynik, tym większa skłonność do szukania wymówek i marnowanie czasu pracy, czyli brak efektywności w sprzedaży),
 • FinxS Sales Assessment@ – DOPASOWANIE DO RÓL SPRZEDAŻOWYCH (wynik sprzedawcy odnośnie dopasowania do jednej z 8 ról sprzedażowych oraz Excuse Index – indeks wymówek),
 • FinxS Sales Assessment@ – indywidualny WYNIK MENEDŻERA na jego temat,
 • Finxs Sales Assessment@ – TEAM, czyli poszczególne wyniki pracowników sprzedaży na tle zespołu.

Na czym polega badanie Finxs Sales Assessment?

 • Badanie polega na wypełnieniu kwestionariusza online i na podstawie uzyskanych wyników powstaje profil sprzedawcy oparty na typie sprzedaży, w jakim funkcjonuje
 • Narzędzie FSA zostało opracowane we współpracy z extended tools