Warsztaty i szkolenia

Oszczędź czas, oszczędź pieniądze. Przygotowane warsztaty mogą być zarówno grupowe jak i indywidualne. Aktywności realizowane dotychczas przeze mnie, podczas spotkań indywidualnych lub zespołowych offline, zostały przekonwertowane również na treningi wirtualne. Przygotowane warsztaty mogą być zarówno grupowe jak i indywidualne.

Szkolenia lub warsztaty mają na celu uzyskanie przez Ciebie i Twoich pracowników nowych, praktycznych umiejętności oraz zwiększenie efektywności działania. Istotnym elementem ww. dokładnego planu działania jest moja dalsza pomoc przy wdrażaniu zmian. Po zakończeniu audytu lub szkolenia każdorazowo odbywa się dodatkowa, indywidualna lub grupowa sesja follow-up, która ma na celu sprawdzenie efektów.

  1. Problem

  2. Konsultacja

  3. Diagnoza

  4. Szkolenie

  5. Sesja follow-up

  6. Sukces

Jeśli znasz to uczucie, gdy orientujesz się, że Twoja obecność na tradycyjnym szkoleniu przestaje mieć sens, bo "to wszystko już było", porozmawiajmy. Szczegółowy zakres obszarów szkoleń i warsztatów ulega zmianom, co jest wynikiem nowych potrzeb zgłaszanych przez przedsiębiorców, menedżerów i trenerów oraz stopnia ich zaangażowania we wdrażanie nowych metod zarządzania. Oferuję np. warsztaty lub eventy w Twojej firmie, dedykowane kobietom oraz mężczyznom, którzy chcą lepiej rozumieć kobiety oraz wspierać je na płaszczyźnie biznesowej. Organizowane z okazji Dnia Kobiet lub innych wydarzeń firmowych, dotyczyć mogą tematyki zmagania się z ideałem szefowej, matki i kobiety, wiary w siebie, oceny szefów, kolegów podwładnych, wrażliwości, relacji oraz dobrych praktyk, jakie powinny wdrażane być w przedsiębiorstwach, których szefostwo chce pokazać, że dba o kobiety, wspiera ich rozwój oraz wierzy, że kobiety potrafią być efektywnymi liderkami w trudnych czasach.

Zapoznaj się z przykładową, proponowaną poniżej tematyką.

Jak skutecznie i efektywnie komunikować się w zespole?

Jak uzyskać trwałą przewagę nad konkurencją, gdy zabraknie otwartości i zaufania?

Sprawdź szczegóły szkolenia

Obsługa klienta biznesowego i skuteczna windykacja

Czyli wszystko, co warto wiedzieć o profesjonalnej obsłudze Klienta.

Sprawdź szczegóły szkolenia

Ukryta moc motywacji w Twojej firmie

Czy dając wysoką pensję tym, którzy nie lubią swojej pracy sprawisz, że ich motywacja wzrośnie?

Sprawdź szczegóły szkolenia

Eventy

Eventy dla firm organizowane są przeze mnie przy okazji wybranych wydarzeń firmowych, takich jak np. Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc czy Dzień Kobiet. Przy okazji przybliżam dobre praktyki, jakie powinny wdrażane być w przedsiębiorstwach, których szefostwo chce pokazać, że dba o nowoczesne aspekty zarządzania, również różnorodność w zarządzaniu, wspiera life work-balance, work-life blending, także kobiety, ich rozwój oraz wierzy, że potrafią być efektywnymi liderkami w trudnych czasach. Zapraszam, jeśli szukasz pomysłu na ciekawe warsztaty, eventy oraz wydarzenia, które dotyczyć mogą następujących obszarów:

OBSZAR KARIERA, czyli integracja i budowanie zaangażowania, również w zakresie pracy online. Ponadto motywowanie, różnice pomiędzy przywództwem a zarządzaniem, również metody budowania zaangażowania i poczucia sensu pracy.

OBSZAR BIZNES, czyli zmaganie się z ideałem szefowej / szefa, matki i kobiety, ojca i mężczyzny. Także ocena i ocenianie koleżanek i kolegów w pracy, podwładnych oraz relacje. Kolejne tematy to płeć w biznesie, przedsiębiorczość kobiet priorytety i preferencje kobiet oraz wartości kobiece w biznesie, czyli podejście uznające, że kobiety reprezentują wiele cech decydujących o odmiennym od męskiego sposobie prowadzenia biznesu i kierowania ludźmi. Koreluje z tym zmiana kultury firm, której część stanowi diversity, czyli wykorzystanie potencjału kobiet w biznesie i na rynku pracy.
Ponadto koncepcja life work-balance (zarządzanie czasem, stawiające za cel odnalezienie równowagi pomiędzy „pracą" (kariera i ambicja) a życiem prywatnym (zdrowie, rozrywka, rodzina). Jest to stan, w którym nasze życie zawodowe i prywatne tworzą spójną całość, służą naszym celom i oczekiwaniom oraz są zgodne z naszymi zasadami i wartościami. Również nowa koncepcja work-life blending, sprzeciwiająca się wyraźnemu podziałowi pomiędzy pracą a życiem prywatnym, ponieważ jednocześnie pełnimy w życiu wiele ról, z których wszystkie stanowią nierozerwalną całość, czyli holistyczne podejście do naszego życia zawodowego i prywatnego.

OBSZAR OGÓLNOROZWOJOWY: motywacja własna, określanie celu, postrzeganie sukcesu, pewność siebie, poczucie własnej wartości, asertywność, zarządzanie swoim czasem, wystąpienia publiczne, zarządzanie stresem, personal branding, wewnętrzny krytyk, nastawienie na zmianę, wystąpienie publiczne, wdzięczność, wyjście ze strefy komfortu, szczęście.

Zapraszam do kontaktu!