Czy praca zdalna osłabia relacje i pogarsza komunikację?

Czy praca zdalna osłabia relacje i pogarsza komunikację?

Pojawia się dziś wiele opinii – od wyliczenia ewidentnych korzyści, do poglądów sugerujących, że home office traktowany powinien być jako zło konieczne, na które i tak będziemy skazani. Praca zdalna, inaczej nazywana pracą online, home office lub wirtualną była tylko jednym z narzędzi, raczej niechętnie wykorzystywanym w firmach. W dobie pandemii COViD-19 stała się praktyczną koniecznością, umożliwiającą dalsze funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw w wybranych zawodach, które umożliwiają taką aktywność, warto może zatem przybliżyć temat z praktycznego punktu widzenia – w nowej rzeczywistości potrzebne jest nowe podejście, nowe umiejętności i nowy sposób myślenia.

Atmosfera pracy na home office

Jeszcze do niedawna pisano, że nasza praca ma wymiar zarówno organizacyjny, jak i relacyjny. Ten pierwszy to wachlarz metod i narzędzi zapewniających podział pracy, uporządkowanie procesów, ich mapowanie przy zastosowaniu różnych platform i narzędzi informatycznych. Drugi przejawia się właśnie poprzez „miękkie” aspekty zarządzania (niesłusznie zresztą nazwane miękkimi w przeciwieństwie do tzw. twardych, czyli mierzalnych), które związane są z klimatem i atmosferą pracy. Zatem czy i jaki klimat oraz atmosfera pracy mogą występować podczas home office?

Czy praca zdalna osłabia relacje i pogarsza komunikację?

Praca online na pewno eliminuje plotki „przy kawce” czy innego rodzaju przerywniki, których niektórym niekoniecznie może brakować. Część z nas może nie przepadać za atmosferą pracy, kiedy musimy spędzać czas z osobami, których zwyczajnie nie lubimy. Dla wielu osób życie towarzyskie istnieje poza pracą, także praca zdalna wcale nie musi pogarszać komunikacji czy osłabiać relacji, których i tak nie chcemy. Istnieje jednak jeden podstawowy warunek. Niewątpliwie, home office idealny jest dla osób, które mają w domu odpowiednie warunki do pracy – wydzielone pomieszczenie lub kącik, który stwarza możliwość skupienia się i wyciszenia. Trzeba tutaj zadbać o komfort rozwiązań technologicznych, czyli posiadać odpowiedni sprzęt, w tym słuchawki i przepustowe łącze. Dodatkowo, praca zdalna to super rozwiązanie dla osób, które nie muszą tracić czasu na dojazdy do pracy lub klienta. Wiele organizacji i zespołów badawczych np. w branży medycznej czy informatycznej pracuje od kilku/nastu lat całkiem zdalnie. A wiemy, że w ślad rozwiązań, które sprawdziły się w realizacji projektów w branży informatycznej, idą firmy z innych branż. Ważne jest ustalenie konkretnych, stałych zasad i reguł dotyczących kontaktów i komunikacji online.

Eliminuj dystans bliskości

We współpracy zdalnej występują trzy rodzaje dystansu. Po pierwsze fizyczny, dotyczący czasu i miejsca, po drugie operacyjny, czyli związany z barierą technologiczna, taką jak przepustowość łącza czy ilość osób, które uczestniczą w streamingu oraz dystans bliskości czyli relacyjny. Najważniejsza jest eliminacja tego trzeciego rodzaju dystansu poprzez stałe, wirtualne spotkania, np. na platformie Zoom, MS Teams, Skype, Webex, Google Classroom czy innej, z zachowaniem bezpieczeństwa dostępu. Ważne jest określenie schematu komunikacji i wprowadzenie krótkich, porannych spotkań zespołowych, połączonych z zapytaniem: „jak się czujesz”, „co słychać”. Również bieżące podsumowania w formie online oraz przekazywanie informacji zwrotnych. Wszystko z określeniem zakresu odpowiedzialności oraz sposobu raportowania także w formie pisemnej. Taki raport powinien być wysyłany o stałej częstotliwości, np. raz w tygodniu lub dwa razy w miesiącu. Aby uniknąć irytacji wynikającej z otrzymywania maili, smsów czy wiadomości na komunikatorze w późnych godzinach wieczornych, np. po godz. 22.00, istotne jest dokonanie wyboru i określenie intensywności przekazu odnośnie wykorzystywania tego typu komunikacji w ustalonych wcześniej ramach czasowych, np. do 18.00. Warto postarać się o stworzenie jasnych norm dotyczących zastosowania własnych, wewnętrznych akronimów, takich jak np. 2 HR oznaczających „odpowiedź potrzebna w ciągu dwóch godzin” lub „NO”, czyli „nie ma potrzeby odpowiadania”. Dobrze jest znać preferencje innych osób w zespole w zakresie konieczności sformułowania do nich odpowiedzi w sposób bardziej szybki, krótki i komunikatowy czy też dłuższy i bardziej szczegółowy. Trzeba pamiętać o tradycyjnych formach tworzenia przestrzeni do wspólnego świętowania, np. wirtualnych rytuałach urodzinowych albo po pracy, np. z wybranymi już przez nas osobami, można spotkać się w ramach zapewnianych przez firmę prosseco day.

>> PRZECZYTAJ TAKŻE: SPOSÓB NA SPRZEDAŻ W MAŁEJ FIRMIE <<

Nadmierna kontrola osłabia zaufanie

Praca zdalna tworzyć może niepokój dla kontrolujących, toksycznych szefów. Wbrew ich obawom, badania pokazują jednak, że pracując w domu pracujemy więcej i lepiej. Obrazki, na których pracownik w pidżamie zagląda do pustej lodówki – wcale nie należą do rzadkości. Coraz więcej przedsiębiorców zdaje sobie dziś sprawę z wagi posiadania zaangażowanego, lojalnego i odpowiedzialnego pracownika, co potwierdza moja kilkunastoletnia współpraca z właścicielami firm. Nie mówię tutaj o tym, że nie ma osób prowadzących firmę, dla których wartości te nie są istotne. Ale od pewnego czasu wśród przedsiębiorców zaobserwować można odchodzenie od koncentrowania się wyłącznie na opartych na zasadzie kija i marchewki folwarcznych metodach zarządzania na rzecz podejścia uwzględniającego wiedzę o większej efektywności osiąganej poprzez zaufanie, odpowiedzialność, życzliwość, emocjonalne przywiązanie, pasję oraz wzajemną lojalność. Są to ci wszyscy, którzy znają wagę zasady „win – win”.  Budujące jest to, że mam przyjemność współpracować z takimi etycznymi przedsiębiorcami i pracownikami. Realizacja ww. wartości możliwa jest również podczas pracy online, w szczególności wtedy, gdy uniknęliśmy błędów już podczas procesu rekrutacji.

Upewnij się, że zatrudniasz właściwą osobę!

Jeśli wiemy, że zrekrutowaliśmy odpowiednią osobę, która współpracować będzie z nami w oparciu o ww. zasady, oparte dodatkowo na autentycznym wzajemnym szacunku, zaangażowaniu, współodpowiedzialności i komunikacji, to mamy zdecydowanie większe szanse na to, że praca na odległość przyniesie efektywne i skuteczne rozwiązania. Warto tutaj skorzystać z narzędzia Finxs Sales Assessment (FSA), które w szczególności w obszarze sprzedaży zaoszczędzą nasz czas i pieniądze.

Rekrutacja poprzez FSA eliminuje wszelkie „szumy informacyjne”, które pojawiają się podczas tradycyjnej rekrutacji i pomaga w nawiązaniu współpracy z odpowiednią osobą. Dobra wiadomość jest taka, że szczegółowa diagnoza FSA może być przeprowadzona również w stosunku do aktualnych pracowników. Dodatkowo, zamiast wszechobecnej kontroli, uczestnictwa w przestarzałych, tradycyjnych szkoleniach, które przynoszą wrażenie, że to, co poznawaliśmy przez da dni można było streścić w godzinę oraz bezproduktywnego „siedzenia w pracy” od 7.00 do 15.00, aktualna analiza mocnych stron naszych pracowników, połączona z ustaleniem odpowiedniego poziomu oczekiwań mogą dziś być wyjątkowym przepisem na sukces! Dzięki analizie FSA określasz poziom kompetencji sprzedażowych Twoich sprzedawców/handlowców, sprawdzasz dopasowanie do ról sprzedażowych, określasz priorytety do rozwoju i doskonalenia kompetencji oraz mierzysz indeks wymówek. Tym samym w sposób profesjonalny planujesz rozwój zespołu sprzedaży, co doprowadzić powinno do wzrostu wskaźników sprzedaży, a tym samym zwiększasz przychody i rozwijasz biznes. Jeśli zatrudniasz odpowiednią osobę na odpowiednim miejscu, to dając jej wybór sprawiasz, że wywiąże się z obowiązków nawet wtedy, kiedy w godzinach pracy może pojechać z dzieckiem do lekarza! Istotne jest, aby informacje zarówno o wykonanych zadaniach, jak i tych, które mają być wykonane w przyszłości były przekazywane. Dlatego warto aby właściciele firm i menedżerowie odeszli od zarządzania odgórnego i nakazowego na rzecz elastycznej komunikacji, dodając inspiracji do rozwoju.

Czego brakuje nam w komunikacji zdalnej?

Oczywiście, komunikacji niewerbalnej! Nie możemy przypatrzeć się mowie ciała, ponieważ zazwyczaj siedzimy przy biurku, tym bardziej, jeśli mamy wyłączoną kamerę. Poza tym niejedna osoba pamięta uczucie, jakie towarzyszy nam gdy klikniemy „wyślij” i mamy ochotę cofnąć dany komunikat. Często także ton lub poziom formalności smsa lub maila mogą sprawić, że nawet bliska nam osoba zastanawia się, co mogliśmy mieć na myśli. Lecz nawet jeśli trudniej jest nam pod tym względem, to są również plusy, ponieważ nieobecność mowy ciała sprawia, że nie zdradzamy więcej, niż byśmy chcieli. Dodatkowo pracując zdalnie, np. osoby introwertyczne mogą mieć większą łatwość wypowiedzenia się.

Dziś pracodawcy coraz częściej powinni starać się zrozumieć, że warto zmieniać swoje „stare” podejście i przyzwyczajenia. Poprzez swoją nieustanną obecność w sieci pokolenia Z lub tzw. Śnieżynek sprawiają, że jak najbardziej zgodny z ich naturą staje się nowy nurt i przestarzała staje się koncepcja work-life balance. Zastępuje ją koncepcja work-life blending, gdy w świecie nowoczesnych technologii i stałego dostępu do telefonów komórkowych, poczty, smsów,  messengera, instagrama i twittera rozdzielenie życia prywatnego od zawodowego może okazać się bardzo trudne, a  równowaga wręcz niemożliwa do osiągnięcia dla tych, którzy nieustannie są online. Liderzy oraz część konsultantów z pokolenia baby boomers oraz X muszą nauczyć się rozsądnego i efektywnego, opartego na wzajemnym szacunku zarządzania pracą rozproszonych zespołów i umiejętnej komunikacji online. Coraz więcej pracodawców przekonuje się, że praca zdalna jest nie tylko możliwa, ale nawet korzystniejsza dla firmy i jej pracowników, z zachowaniem odpowiednich zasad.

Jak pracować z domu by nie ucierpiało na tym nasze zdrowie, nie tylko fizyczne, ale i mentalne?

  • Dbaj o sprawność fizyczną – ćwicz regularnie, choć na spacery czy przejażdżki na rowerze,
  • Utrzymuj kontakt z innymi ludźmi – (pamiętajcie o zaleceniach WHO),
  • Wypracuj równowagę – zaplanuj sobie godziny pracy i godziny odpoczynku,
  • Jeżeli możesz, staraj się dobrze wysypiać.

Sposobów jest wiele. Warto przy tym pamiętać, iż we wrześniu wygasają przejściowe przepisy Tarczy Antykryzysowej i pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, będą mogli się ubiegać o zmianę formy zatrudnienia na telepracę, ponieważ regulacje dotyczące pracy zdalnej nie widnieją w kodeksie pracy. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej w jaki sposób prawidłowo zorganizować pracę osób i zespołów, które pracują online, skontaktuj się ze mną.

***

Dr Monika Różycka – Efekt Flow.  Doradca biznesu. Wysokiej klasy ekspert w podnoszeniu zyskowności firm. Dyrektor zarządzający Centrum Medyczne Słowik. Certyfikowany trener FinxS Sales Assessment. Posiada 15 lat doświadczenia w realizacji z sukcesem projektów, przeprowadzaniu audytów i warsztatów. Pomaga przedsiębiorcom, menedżerom i trenerom zwiększać dochody i rozwijać biznes, sprzedawać lepiej i więcej, wzmacniać zaangażowanie i pasję pracowników, rekrutować wybitnych handlowców i sprzedawców oraz wdrażać nowoczesne metody zarządzania. Specjalizuje się w rekrutacji i diagnozowaniu poziomu kompetencji handlowców oraz sprzedawców z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Powrót do wszystkich wpisów